Projekt UE

Projekt UE Featured

Nazwa Beneficjenta
INTERAKCJE PAWEŁ WOLSKI 
Tytuł projektu
Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia z grupy NEET.
Numer umowy
POWR.01.02.01-24-0218/16-00
Program operacyjny  
POWR.00.00.00. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa
POWR.01.00.00. Osoby młode na rynku pracy 
Działanie 
POWR.01.02.00. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Poddziałanie
POWR.01.02.01. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 


Informacje o celu i efektach projektu:
Celem gł. projektu jest zwiększenie do 31.12.2017 r. aktywności zawodowej 54 os. (27K) do 29 roku życia zamieszkujących powiat częstochowski i miasto
Częstochowa (województwo śląskie), stanowiących osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy oraz zwiększenie dla co najmniej
53 z nich (min. liczba kończących projekt) możliwości zatrudnia i trwałe zatrudnienie min 26 os., poprzez realizację od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r.
kompleksowego programu aktywizacji zawodowej w tym:
- indywidualne określenie ścieżki zawodowej
- nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb UP (organizacja wysokiej jakości szkoleń)
- pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowego
- staże zawoowe
- dodatki relokacyjne
Cele szczegółowe:
- nabycie przez min. 40 UP (74%) pożądanych na rynku pracy certyfikowanych kwalifikacji zawodowych
- nabycie doświadczenia zawodowego przez 30 UP (staże zawod.)
- zatrudnienie min. 26 UP

Informacje wartości projektu i wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego:
wartości projektu 820 997,50 zł
wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 779947,50 zł

Praca/Staż po bezpłatnych szkoleniach dla osób pozostających bez pracy zamieszkujących powiat częstochowski i miasto Częstochowa w wieku 15-29 lat

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej ( dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy ) oferujemy darmowe szkolenia.

SZKOLENIA
 • prawa jazdy kategorii C (190 godzin)
 • Kurs prawa jazdy kategorii B z dodatkowym szkoleniem na handlowca (90 + 60 godzin)
 • Kurs na sekretarkę (70 godzin)
 • Kurs na opiekuna osoby starszej (100 godzin)

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie trzy warunki.

WARUNKI
 • Osoba w wieku 15-29 lat
 • Osoba legalnie nie pracująca i nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy
 • Osoba formalnie nie ucząca się

Dla osób biorących udział w szkoleniach oferujemy:

 • Każda godzina szkolenia płatna
 • Bezpłatne egzaminy
 • Większości osób płatne trzymiesięczne staże
 • Przez cały okres trwania projektu ( kwiecień - grudzień 2017 r ) bezpłatne porady doradców zawodowych
 • Ubezpieczenie
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres BIURA PROJEKTU lub adres e-mailowy:

Ul. Jasnogórska 15/11
42-200 Częstochowa

Tel. +48 502 392 892
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

ROZPOCZĘCIE KONSULTACJI: INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
DATA: 31.05.2017
MIEJSCE: DH KWADRATY - II piętro, al. Wolności 1, Częstochowa
TERMINY: ustalane indywidualnie

DZIAŁANIE: INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE
ROZPOCZĘCIE: 01.06.2017
MIEJSCE: BIURO PROJEKTU, 42-202 Częstochowa, ul Jasnogórska 15/11
TERMINY: ustalane indywidualnie

DZIAŁANIE: GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
DATA REALIZACJI USŁUGI: 07.06 - 30.06.2017
MIEJSCE: BIURO PROJEKTU, 42-202 Częstochowa, ul Jasnogórska 15/11
TERMINY: załącznik (harmonogram TUS)

DZIAŁANIE: GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE - WARSZTATY RYNKU PRACY
DATA REALIZACJI USŁUGI: 12.06.2017 - 13.06.2017
MIEJSCE: BIURO PROJEKTU, 42-202 Częstochowa, ul Jasnogórska 15/11

DZIAŁANIE: BADANIA LEKARSKIE STWIERDZAJĄCE ZDOLNOŚĆ DO PROWADZENIA POJAZDAMI KAT.B BADANIA LEKARSKIE OKREŚLAJĄCE ZDOLNOŚĆ DO PRACY NA STANOWISKU KIEROWCY KAT. C
DATA REALIZACJI USŁUGI: 22, 23.06.2017
MIEJSCE: UL. PRZEJAZDOWA 96, 42 - 280 CZĘSTOCHOWA
TERMINY: ustalane indywidualnie

DZIAŁANIE: SZKOLENIE ZAWODOWE - KURS PRAWA JAZDY KAT. B
DATA ROZPOCZĘCIA USŁUGI: 04.07.2017
MIEJSCE: CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW PROGRESS S.C. M. PRZYBYLSKI, K . ORLIKOWSKI, ul. Najświętszej Marii Panny 33 lok. 5E

DZIAŁANIE: SZKOLENIE ZAWODOWE - KURS PRAWA JAZDY KAT. C + KWALIFIKACJA WSTĘPNA
DATA ROZPOCZĘCIA USŁUGI: 04.07.2017
MIEJSCE: CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW PROGRESS S.C. M. PRZYBYLSKI, K . ORLIKOWSKI, Ul. Najświętszej Marii Panny 33 lok. 5E

DZIAŁANIE: SZKOLENIE ZAWODOWE "PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY"
DATA ROZPOCZĘCIA USŁUGI: 17.07.2017 - 25.07.2017
MIEJSCE: BIURO PROJEKTU, 42-202 Częstochowa, ul Jasnogórska 15/11

DZIAŁANIE: SZKOLENIE ZAWODOWE "SEKRETARIAT"
DATA ROZPOCZĘCIA USŁUGI: 21.08.2017 - 27.08.2017
MIEJSCE: BIURO PROJEKTU, 42-202 Częstochowa, ul Jasnogórska 15/11

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Rozstrzygnięte

MAŁGORZATA BINIAS - WILGA
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 11/18
41 - 250 CZELADŹ

DZIAŁANIE: SZKOLENIE ZAWODOWE "PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY"
DATA ROZPOCZĘCIA USŁUGI: 11.08.2017 - 20.08.2017
MIEJSCE: BIURO PROJEKTU, 42-202 Częstochowa, ul Jasnogórska 15/11

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Rozstrzygnięte

SEBASTIAN BŁASZCZYK
UL. WODZICKIEGO NR 111 LOK. 19
42 - 218 CZĘSTOCHOWA

DZIAŁANIE: SZKOLENIE ZAWODOWE "SEKRETARIAT"
DATA ROZPOCZĘCIA USŁUGI: 11.09.2017 - 17.09.2017
MIEJSCE: BIURO PROJEKTU, 42-202 Częstochowa, ul Jasnogórska 15/11

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Rozstrzygnięte

HALINA DUDZIK
UL. KOSMICZNA 5/22
42-200 CZĘSTOCHOW

DZIAŁANIE: STAŻE ZAWODOWE
DATA ROZPOCZĘCIA USŁUGI: 04.09.2017
MIEJSCE: USTALANE INDYWIDUALNIE

 

OGŁOSZENIE

Do projektu prowadzonego w Częstochowie na rzecz osób młodych niezatrudnionych poszukujemy

 • Pośrednika pracy

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 24-03-2017
Nazwa zamawiającego: INTERAKCJE PAWEŁ WOLSKI
Adres: Śląska 24/8, 42-200 Częstochowa, Numer telefonu: 506852532, NIP: 5732457948
Tytuł projektu: Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia z grupy NEET.
Numer projektu: POWR.01.02.01-24-0218/16-00

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Do projektu prowadzonego w Częstochowie na rzecz osób młodych niezatrudnionych poszukujemy

 • Pośrednika pracy

Wymiar czasu pracy: 1/2 lub 1 etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Okres zatrudnienia: kwiecień - grudzień 2017

Wymagania:

 • Doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z klientem
 • znajomość rynku pracy
 • doświadczenie w pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub prywatnych agencjach zatrudnienia / branży szkoleniowej
 • wykształcenie wyższe

Miejsce i sposób składania CV

Przesłać kurierem/pocztą na adres biura projektu.
Osobiście w biurze projektu.

Adres:
Warszawa
ul. Grochowska 267/11
Paweł Wolski - Interakcje
lub
Częstochowa
ul. Jasnogórska 15/11
Paweł Wolski - Interakcje

Adres e-mail, na który należy wysłać CV

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji: 01.03.2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: OFERTA CATERINGU

Proszę o wycenę, ofertę cateringową na zajęcia szkoleniowe na terenie Częstochowy.

Serwis kawowy:
2x dziennie - początek zajęć i po obiedzie: kawa, herbata, woda, ciastka dla 54 osób x 5dni (5 dni średnio miesięcznie).

Serwis obiadowy:
Dwudaniowy z napojem dla 54 osób x 5 dni (5 dni średnio miesięcznie).

Dowóz do miejsca szkolenia:
Certum Częstochowy

Okres wykonywania zamówienia:
czerwiec - sierpień 2017

Data składania ofert:
20.05.2017

Adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba kontaktowa:
Patryk Czerwonka

Data publikacji: 10.05.2017

 

OGŁOSZENIE

Wyłonienie wykładowcy do przeprowadzenia Indywidualnego Pośradnictwa Zawodowego w postaci coachingu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 12-04-2017
Nazwa zamawiającego: INTERAKCJE PAWEŁ WOLSKI
Adres: Śląska 24/8, 42-200 Częstochowa, Numer telefonu: 506852532, NIP: 5732457948
Tytuł projektu: Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia z grupy NEET.
Numer projektu: POWR.01.02.01-24-0218/16-00

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Poszukujemy wykładowcy do przeprowadzenia Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego w postaci coachingu za pomocą wystandaryzowanych narzędzi do przeprowadzenia sesji coachingowych, których efektem będzie wzmocnienie kompetencji kluczowych tj. inicjatywność i przedsiębiorczość.
84 godz. miesięcznie, realizacja IV.2017-XII.2017.
Coach będzie kontaktował się z UP telefonicznie, mailowo oraz bezpośrednio. Będzie opiekował się UP przez 9 m-cy. Każdemu UP poświęci średnio 1,5 godz. na miesiąc przez 9 miesięcy. W razie zdiagnozowania potrzeby będzie pełnił rolę asystenta osoby niepełnosprawnej.
Produkty coachingu : 6 ćwiczeń aktywizacyjnych, 6 wywiadów, 3 testy kompetencyjne dla 54 UP, 54 zaświadczenia nabycia kompetencji.

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja IV.2017-XII.2017

Wymagania:

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykształcenie wyższe, min. 5 lat doświadczenia, w tym w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Autor wystandaryzowanych narzędzi do badania predyspozycji zawodowych i/lub kierownik studiów podyplomowych.

Wiedza i doświadczenie

Wykształcenie wyższe, min. 5 lat doświadczenia, w tym w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Autor wystandaryzowanych narzędzi do badania predyspozycji zawodowych i/lub kierownik studiów podyplomowych.
Znajomość lokalnego rynku pracy wynikająca z aktualnego miejsca zamieszkania.

Potencjał techniczny

Posiadanie lokalu na terenie Częstochowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 • 1. CV
 • Miejsce i sposób składania ofert

  Przesłać kurierem/pocztą na adres siedziby firmy.
  Osobiście w siedzibie firmy.

  Adres:
  03-844 Warszawa
  Ul. Grochowska 267 lok. 11

  Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Patryk Czerwonka

  Miejsce realizacji zamówienia

  Województwo: śląskie Powiat: częstochowski Miejscowość: Częstochowa

  Data publikacji: 02.04.2017

  INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

  Rozstrzygnięte

  Agnieszka Meller
  Adres: ul. Przysieczna 31
  Stara Gorzelnia 42 -290

   

  OGŁOSZENIE

  Wyłonienie trenera/ów do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych:

  • Sekretarka (pracownik obsługi biurowej)
  • Przedstawiciel handlowy

  TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 14-07-2017
  Nazwa zamawiającego: INTERAKCJE PAWEŁ WOLSKI
  Adres: Śląska 24/8, 42-200 Częstochowa, Numer telefonu: 506852532, NIP: 5732457948
  Tytuł projektu: Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia z grupy NEET.
  Numer projektu: POWR.01.02.01-24-0218/16-00

  TREŚĆ OGŁOSZENIA:

  Poszukujemy wykładowcy/ów do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych:

  • Sekretarka (pracownik obsługi biurowej) - 70h
  • Przedstawiciel handlowy - 90h

  których efektem będzie nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osób uczestniczących w Projekcie.

  Realizacja szkoleń: VI – VIII 2017 r.

  Szkolenia zgodne z programami szkoleń zawodowych MPiPS (www.kwalifikacje.praca.gov.pl), zakończą się egzaminem zewnętrznym certyfikatu VCC (Vocational Competence Certificate, międzynarodowy system certyfikacji kwalifikacji zawodowych uznawany przez przedsiębiorców z europejskiego rynku pracy).
  Wszystkie szkolenia odbędą się w wymiarze min. 25 godz/tyg, w salach dostępnych również dla osób niepełnosprawnych, zapewniających komfort uczenia się.

  Harmonogram realizacji zamówienia

  • Sekretarka (pracownik obsługi biurowej): VI – VII 2017 r.
  • Przedstawiciel handlowy: VI – VIII 2017 r.

  Wymagania:

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  Kwalifikacje kadry: trenerzy z wykształceniem wyższym/zawodowym, min. 3 lata doświadczenia zawodowego.
  Znajomość lokalnego rynku pracy wynikająca z aktualnego miejsca zamieszkania.

  Potencjał techniczny

  Posiadanie lokalu na terenie Częstochowy.

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 • 1. CV
 • 2. Wycena za godzinę szkolenia (w wycenę wchodzi: przygotowanie szkolenia, przeprowadzenie szkolenia we własnej sali szkoleniowej).
 • Miejsce i sposób składania ofert

  Przesłać kurierem/pocztą na adres siedziby firmy.
  Osobiście w siedzibie firmy.

  Adres:
  03-433 Warszawa
  Ul. Strzelecka 27/29 lok. 11
  Paweł Wolski - Interakcje

  Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Patrycja Załuska

  Miejsce realizacji zamówienia

  Województwo: śląskie Powiat: częstochowski Miejscowość: Częstochowa

  Data publikacji: 01.07.2017

  INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

  Rozstrzygnięte

  SZKOLENIE "PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY":
  SEBASTIAN BŁASZCZYK
  Adres: UL. WODZICKIEGO NR 111 LOK. 19
  42 - 218 CZĘSTOCHOWA

  SZKOLENIE "SEKRETARIAT":
  MAŁGORZATA BINIAS - WILGA
  UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 11/18
  41 - 250 CZELADŹ

   

  OGŁOSZENIE

  Wyłonienie trenera/ów do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych:

  • OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

  TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 11-08-2017
  Nazwa zamawiającego: INTERAKCJE PAWEŁ WOLSKI
  Adres: Śląska 24/8, 42-200 Częstochowa, Numer telefonu: 506852532, NIP: 5732457948
  Tytuł projektu: Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia z grupy NEET.
  Numer projektu: POWR.01.02.01-24-0218/16-00

  TREŚĆ OGŁOSZENIA:

  Poszukujemy wykładowcy/ów do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych:

  • Opiekun osoby starszej (100h)

  których efektem będzie nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osób uczestniczących w Projekcie.

  Realizacja szkoleń: VIII – IX 2017 r.

  Szkolenia zgodne z programami szkoleń zawodowych MPiPS (www.kwalifikacje.praca.gov.pl), zakończą się egzaminem zewnętrznym certyfikatu VCC (Vocational Competence Certificate, międzynarodowy system certyfikacji kwalifikacji zawodowych uznawany przez przedsiębiorców z europejskiego rynku pracy). Wszystkie szkolenia odbędą się w wymiarze min. 25 godz/tyg, w salach dostępnych również dla osób niepełnosprawnych, zapewniających komfort uczenia się.

  Harmonogram realizacji zamówienia

  • Opiekun osoby starszej VIII - IX 2017 r.

  Wymagania:

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  Kwalifikacje kadry: trenerzy z wykształceniem wyższym/zawodowym, min. 3 lata doświadczenia zawodowego. Znajomość lokalnego rynku pracy wynikająca z aktualnego miejsca zamieszkania.

  Potencjał techniczny

  Posiadanie lokalu na terenie Częstochowy.

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 • 1. CV
 • 2. Wycena za godzinę szkolenia (w wycenę wchodzi: przygotowanie szkolenia, przeprowadzenie szkolenia we własnej sali szkoleniowej. Prosimy o wycenę szkolenia indywidualnego oraz szkolenia grupowego).
 • Miejsce i sposób składania ofert

  Przesłać kurierem/pocztą na adres siedziby firmy.
  Osobiście w siedzibie firmy.

  Adres:
  03-433 Warszawa
  Ul. Strzelecka 27/29 lok. 11
  Paweł Wolski - Interakcje

  Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Patrycja Załuska

  Miejsce realizacji zamówienia

  Województwo: śląskie Powiat: częstochowski Miejscowość: Częstochowa

  Data publikacji: 01.07.2017

   

  OGŁOSZENIE

  Wyłonienie trenera/ów do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych:

  TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 08-08-2017
  Nazwa zamawiającego: INTERAKCJE PAWEŁ WOLSKI
  Adres: Śląska 24/8, 42-200 Częstochowa, Numer telefonu: 506852532, NIP: 5732457948
  Tytuł projektu: Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia z grupy NEET.
  Numer projektu: POWR.01.02.01-24-0218/16-00

  TREŚĆ OGŁOSZENIA:

  Poszukujemy wykładowcy/ów do przeprowadzenia Szkoleń zawodowych:

 • Przedstawiciel handlowy - 90h
 • których efektem będzie nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osób uczestniczących w Projekcie.

  Realizacja szkoleń: VI – VIII 2017 r.

  Szkolenia zgodne z programami szkoleń zawodowych MPiPS (www.kwalifikacje.praca.gov.pl), zakończą się egzaminem zewnętrznym certyfikatu VCC (Vocational Competence Certificate, międzynarodowy system certyfikacji kwalifikacji zawodowych uznawany przez przedsiębiorców z europejskiego rynku pracy). Wszystkie szkolenia odbędą się w wymiarze min. 25 godz/tyg, w salach dostępnych również dla osób niepełnosprawnych, zapewniających komfort uczenia się.

  Harmonogram realizacji zamówienia

 • Przedstawiciel handlowy: VI – VIII 2017 r.
 • Wymagania:

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  Kwalifikacje kadry: trenerzy z wykształceniem wyższym/zawodowym, min. 3 lata doświadczenia zawodowego. Znajomość lokalnego rynku pracy wynikająca z aktualnego miejsca zamieszkania.

  Potencjał techniczny

  Posiadanie lokalu na terenie Częstochowy.

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 • 1. CV
 • Wycena za godzinę szkolenia (w wycenę wchodzi: przygotowanie szkolenia, przeprowadzenie szkolenia we własnej sali szkoleniowej).
 • Miejsce i sposób składania ofert

  Przesłać kurierem/pocztą na adres siedziby firmy.
  Osobiście w siedzibie firmy.

  Adres:
  03-433 Warszawa
  Ul. Strzelecka 27/29 lok. 11
  Paweł Wolski - Interakcje

  Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Patrycja Załuska

  Miejsce realizacji zamówienia

  Województwo: śląskie Powiat: częstochowski Miejscowość: Częstochowa

  Data publikacji: 20.07.2017

  INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

   

  Więcej w tej kategorii « Doradztwo HR Audyt Organizacyjny »

  Log in