Szkoła Coachingu SWPS

Szkoła Coachingu SWPS

 

Szkoła Coachingu SWPS


Edukacja do akredytacji coacha
Prowadzimy cykliczne edycje już od 2012 roku

Cel ogólny:
 • Zdobycie kompetencji do wykonywania zawodu coacha
 • Zdobycie kompetencji do wykorzystywania metod coachingowych w życiu zawodowym i osobistym
Korzyści:
 • Zdobycie wiedzy na temat coachingu
 • Zdobycie wielu nowych narzędzi do wsparcia rozwoju innych
 • Rozwinięcie kluczowych kompetencji coacha
 • Kształtowanie wspierającej postawy coacha w procesie rozwijania innych ludzi
 • Praktyczne zastosowanie metod coachingowych w pracy coacha
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi coachingowych w życiu osobistym i zawodowym
 • Praktyczne przeprowadzenie pełnych 50 sesji coachinowych pod superwizją
 • Coaching własny - praca na własnych realnych celach
Uczestnicy:
    • Osoby zainteresowane metodami wspierania rozwoju innych
Zakres tematyczny:

I Czym jest coaching?

    • Coaching a inne profesjonalne i nieprofesjonalne formy wspierania
    • Rodzaje coachingu
    • Dla kogo coaching?
    • Kto może być coachem?
    • Kiedy wiedza przeszkadza a kiedy pomaga?

II Kompetencje coacha

    • Poznanie Kluczowych Kompetencji Coacha
    • Etyka pracy coacha
    • Uzgadnianie kontraktu coachingu
    • Relacja w coachingu
    • Wpływ postaw i nastawienia coacha na relację z klientem

III Praktyczne wykorzystanie wybranych narzędzi coachingowych

    • Podstawowe narzędzia pracy coacha
    • Praca na własnych celach

IV Praktyczne wykorzystanie wybranych narzędzi coachingowych

    • Podstawowe narzędzia pracy coacha
    • Praca na własnych celach

V Proces coachingowy a sesja coachingowa

    • Plan sesji coachingowej
    • Zarządzanie czasem sesji w praktyce
    • Formułowanie celu na proces i celu na sesję coachingową
    • Od problemu do celu
    • Rola zadań domowych w coachingu
    • Podział odpowiedzialności coach – klient coacha

VI Komunikacja w pracy coacha - praktyczne wykorzystanie właściwych pytań:

    • Rozmowa jako podstawowe narzędzie pracy coacha
    • Jak aktywnie słuchać, żeby usłyszeć
    • Jak zastosować ciszę podczas rozmów coachingowych
    • Ćwiczenie zadawania pytań otwierających
    • Ćwiczenie zadawania pytań mocnych, sięgających sedna
    • Komunikacja w sposób jasny, zrozumiały i bezpośredni

VII Rozwój umiejętności klienta za pomocą narzędzi coachingowych:

    • Posługiwanie się narzędziami i technikami wspierającymi ustalanie i wzmacnianie celów klienta
    • Odkrywanie ukrytych celów klientów coachingu
    • Konfrontowanie celów klienta z jego wartościami
    • Wsparcie w odkrywaniu i budowaniu zasobów klienta
    • Generowanie opcji rozwoju klienta
    • Wspierania w planowaniu działań
    • Dostosowanie narzędzi do modelu rozmowy coachingowej GROW
    • Ćwiczenie zaawansowanych narzędzi pracy coacha w praktyce
    • Przeprowadzanie pełnych sesji coachingowych

VIII Planowanie i wytyczanie inspirujących celów i efektywnych planów działania:

    • Poznanie narzędzi otwierających nowe perspektywy i możliwości klientom
    • Wsparcie klienta na poziomie wizji, misji i celu
    • Wykorzystywanie narzędzi psychologicznych w pracy z klientem
    • Mapa marzeń, mapa celów - jako narzędzie rozszerzające perspektywę klienta
    • Stosowanie zaawansowanych i czasochłonnych metod coachingowych w celu budowania świadomości klienta
    • Prowokatywność w pracy coacha
    • Metody pobudzania kreatywności klienta w celu projektowania działań
    • Metody wspierające analizę zasobów klienta
    • Zarządzanie postępami i zaangażowaniem klienta w realizacji działań

IX Praca na wartościach i przekonaniach:

    • W jaki sposób wartości i przekonania pomagają klientom uruchamiać konkretne strategie, plany i sposoby myślenia
    • Wzmacnianie kluczowych wartości i przekonań u swoich klientów

X Współtworzenie relacji z klientem:

    • Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa a wyjście poza sferę komfortu klienta
    • Posługiwanie się intuicją, humorem, troską, empatią i prowokatywnością
    • Elastyczne dostosowanie stylu i narzędzi coachinowych do klienta
    • Praca z działaniami ryzykownymi i obawami klienta
    • Okazywanie pewności siebie i zachowanie profesjonalizmu w relacji coachingowej
    • Podążanie za klientem a struktura sesji coachinowej
    • Korzystanie z superwizji

XI Indywidualny Plan Rozwoju:

    • Tworzenie Indywidualnego Planu Rozwoju klienta coachingu
    • Tworzenie Indywidualnego Planu Rozwoju coacha
    • Tworzenie indywidualnego Modelu Biznesowego
    • Pozyskiwanie klienta i marketing usług coachingowych

XII Praktyka coachingowa:

    • Praca z klientem pod superwizją
    • Przygotowania formalne do tworzenia portfolio do akredytacji coacha Izby Coachingu
    • Praktyczne ćwiczenie pełnych sesji coachingowych
    • P rzeprowadzenie 50 sesji coachingowych
    • Przygotowania do ewentualnego egzaminu ACC ICF
Forma zajęć:
    • Narzędzia coachingowe
    • Symulacje, demonstracje
    • Zajęcia praktyczne – ćwiczenia indywidualne i w grupach
    • Dyskusja grupowa, wymiana doświadczeń
    • Narzędzia multimedialne (prezentacja, film)
    • Miniwykład
Czas szkolenia i liczba godzin dydaktycznych:
    • 4 zjazdy (po 3 dni w tygodniu)
    • 72 godziny zegarowe

Zajęcia organizowane są w grupach do 14 osób

Uniwersytet SWPS w Warszawie

Opiekun merytoryczny i główny prowadzący:

dr Paweł Wolski dowiedz się więcej

Cena od osoby:

4000 zł netto

Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikaty

więcej informacji na stronie: http://www.podyplomowe.pl/swps-warszawa/szkolenia

Log in