Pierwsza sesja

Pierwsza sesja

Dla coacha bardzo ważne jest poznanie swojego klienta (jego poglądów, wizji, sposobu patrzenia na świat). Pierwsza sesja traktowana jest jako zapoznawcza, diagnostyczna i konsultacyjna w obszarze coachingu. Podczas pierwszej sesji ustalane są:

  • Główne cele klienta
  • Główne obszary do rozwoju klienta
  • Zakres pomocy coacha
  • Ilość sesji coachingowych
  • Zasady kontraktu coach - klient

 

Więcej w tej kategorii « Coaching Job-coaching »
Paweł Wolski - ZnanyLekarz.pl

Log in