Doradztwo Zawodowe

Doradztwo Zawodowe

Cel ogólny:

Każdy pracodawca zatrudniający powyżej 25 pracowników (etaty) ma obowiązek zatrudniania 6% osób niepełnosprawnych !!!

Jeśli tego warunku nie spełnia podlega karom (obowiązkowym wpłatom) do PFRON !!!

POMAGAMY W ROZWIĄZANIU TEGO PROBLEMU

Ograniczanie kar (wpłat obowiązkowych) wpłacanych do PFRON z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez takie działania jak:

  • Diagnoza stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie
  • Analiza stanowisk pracy pod kątem zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  • Rekrutacja pracowników niepełnosprawnych
  • Szkolenia dotyczące procesu zatrudniania osób niepełnosprawnych:

  Rekrutacji
  Przystosowania miejsca pracy
  Pozyskiwania dofinansowań
  Rozliczania dofinansowań

  • Przygotowanie (szkolenie) kadry pracowników do współpracy z osobami niepełnosprawnymi
  Korzyści finansowe:
  • Ograniczanie kar (wpłat obowiązkowych) wpłacanych do PFRON z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych
   Dodatkowo możliwość pozyskania znacznego dofinansowania na zatrudnienie osób niepełnosprawnych
  Korzyści pozafinansowe:
   • Kształtowanie wśród pracowników postaw otwartych na integrację społeczną
   • Uwrażliwienie na niepełnosprawność
   • Umiejętność współpracy i obcowania z osobą niepełnosprawną
   • Pozytywny wizerunek firmy - PR
   • Kształtowanie polityki odpowiedzialnego biznesu - CSR
Więcej w tej kategorii Doradztwo Zawodowe - Dorośli »

Log in