Job - Coaching

Job-coaching

  • Job-coach jest osobą prowadzącą, wspierającą i inspirującą w osiąganiu coraz lepszych efektów i coraz bardziej ambitnych celów zawodowych. Odkrywa zasoby swoich klientów, wzmacnia ich samodzielność i wierzy w osiągnięcie zakładanych przez klienta celów.
  • Job-coaching to metoda wsparcia osób znajdujących w się w trudnej sytuacji zawodowej. Metoda ta znajduje szerokie zastosowanie wobec osób  będących w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego. Job-coaching ma swoje źródła w Holandii i jest szeroko wykorzystywany na rynku pracy w wielu państwach Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, Dania) a także w Stanach Zjednoczonych. Jest połączeniem wiedzy doradcy zawodowego z umiejętnościami i postawą coacha. Klasyczny coaching jest jedną z najszybciej rozwijających się metod wsparcia w ostatnich latach. Aby jednak w sposób kompleksowy i profesjonalny wspierać klientów w ich rozwoju zawodowym niezbędna jest wiedza dotycząca rynku pracy, doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa oraz psychologii, czyli właśnie Job-coaching.   
  • W procesie Job-coachingu biorą udział Job-coach oraz klient. Rolą Job-coacha nie jest doradztwo lub podsuwanie gotowych rozwiązań problemów jakich doświadcza klient, a raczej inicjowanie, motywowanie oraz prowadzanie klienta przez proces zmian, który ma doprowadzić go do właściwego miejsca na rynku pracy. Poszczególne zadania klient wykonuje sam pod opieką Job-coacha np. wybór zawodu i ścieżki edukacji, tworzenie listów motywacyjnych, CV, ofert, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, czy handlowej. Cały proces job-coachingu opiera się na wzmacnianiu mocnych stron klienta oraz na pomocy w wytyczaniu realnych etapów do osiągnięcia zakładanych rezultatów. 
  • Klientami Job-coacha mogą być wszyscy: managerowie, pracownicy, osoby bezrobotne, osoby nastawione na rozwój zawodowy, czy osoby w trudnej sytuacji zawodowej.
Więcej w tej kategorii « Pierwsza sesja Life coaching »
Paweł Wolski - ZnanyLekarz.pl

Log in