Doradztwo Zawodowe On-Line

Doradztwo Zawodowe On-Line

Coraz większą popularność zdobywa doradztwo zawodowe na odległość. Jest to forma jak najbardziej akceptowalna, etyczna i zgodna ze standardami, równie skuteczna a pozwala oszczędzić czas i pieniądze. Za pomocą nowoczesnych narzędzi multimedialnych oferujemy doradztwo zawodowe on-line. Sesje odbywają się w ustalonym czasie za pomocą aplikacji Skype lub telefonicznie z wykorzystaniem komunikacji e-mail i narzędzi Google.

Log in