Doradztwo HR

Doradztwo HR

Wspieramy firmy w tworzeniu misji, wizji, wartości, standardów pracy oraz realizacji celów biznesowych. Nasz zakres usług obejmuje audyt, doradztwo, coaching i szkolenia.

Wspieramy firmy w okresach zmian i restrukturyzacji tworząc szyty na miarę programy outplacementu z uwzględnieniem doradztwa grupowego, indywidualnego i szkoleń.

Doradztwo biznesowe oferujemy również nowo powstałym firmom, biznesom rodzinnym, osobom otwierającym działalność gospodarczą. Z naszego wsparcia doradczego skorzystało już ponad 60 firm z sektora MŚP.

Naszą unikatową usługą jest audyt organizacyjny nastawiony na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Podczas wsparcia indywidualnego często korzystamy z profesjonalnego Kwestionariusza Potencjału Zawodowego CCQ – autorskiego narzędzia firmy L.GRANT HR Consulting, opartego na znanej koncepcji typów osobowości MBTI® (Myers - Briggs Type Indicator), który pozwala na ocenę obszarów naturalnych predyspozycji zawodowych.

Więcej w tej kategorii Projekt UE »

Log in