Akredytacja izby coachingu

Job-Coaching - nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery

Każdy słuchacz, który z powodzeniem ukończy III-semestralne studia „Job-coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery” może starać się o akredytację coacha Izby Coachingu

Aby dodatkowo potwierdzić profesjonalizm i standard etyczny programu studiów „Job-coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery”, jego 3 edycja jest aktualnie w procesie akredytacji Izby Coachingu.

Więcej w tej kategorii « Job - Coaching Rekomendacje »

Log in